Spółdzielnia

w zasięgu ręki

Aplikacja MojaSpółdzielnia powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie na rynku spółdzielni mieszkaniowych. Główną cechą wyróżniającą aplikację MojaSpółdzielnia na tle konkurencji jest prostota, przejrzystość oraz nowoczesność interfejsu przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Do państwa dyspozycji oddajemy aplikację mobilną przeznaczoną dla mieszkańców oraz oprogramowanie dla administracji spółdzielni dostępne w chmurze przez przeglądarkę internetową.

notifications_active

Ogłoszenia i powiadomienia

Pozwól mieszkańcom byc na bieżąco. Udostępniaj aktualne informacje wraz z załącznikami. Wysyłaj targetowane powiadomienia w czasie rzeczywistym.
rule

Ankiety

Platforma umożliwia udostępnianie ankiet dla całej społeczności lub wybranych budynków, pozwalając mieszkańcom wyrazić swoje opinie i preferencje.
stacked_bar_chart

Obsługa walnych zgromadzeń

Kompletna obsługa walnych zgromadzeń. Oferujemy urządzenia, oprogramowanie i profesjonalną obsługę, gwarantując sprawną organizację i wsparcie techniczne.
assignment

Dokumenty

Elektroniczny dziennik podawczy. Obsługa dokumentów przychodzących i wychodzących. Dekretacja.
notifications_active

Ogłoszenia i powiadomienia

Dla pracowników spółdzielni (panel administratora):

 1. Dodawanie ogłoszeń: Pracownicy spółdzielni mogą łatwo tworzyć nowe ogłoszenia za pomocą dedykowanego panelu administratora.
 2. Zarządzanie treścią: Mają możliwość edytowania, usuwania lub archiwizowania ogłoszeń.
 3. Kierowanie do konkretnych odbiorców: Pracownicy mogą kierować ogłoszenia do wszystkich mieszkańców lub wybrać konkretne budynki.

Dla mieszkańców:

 1. Powiadomienia PUSH: Mieszkańcy otrzymują powiadomienia na swoje urządzenia mobilne z informacją o nowych ogłoszeniach.
 2. Wyświetlanie ogłoszeń w aplikacji: Mieszkańcy mają dostęp do sekcji "Ogłoszenia" w aplikacji, gdzie mogą przeglądać wszystkie aktualne i archiwalne komunikaty.
 3. Personalizacja odbioru: Mieszkańcy mogą otrzymywać powiadomienia dotyczące ich budynku lub osiedla.
“Praca z aplikacją MojaSpóldzielnia od strony jej administrowania jest czystą przyjemnością. Najbardziej cieszy szybkość i łatwość dotarcia z ważnymi informacjami do dużej liczby mieszkańców spółdzielni w bardzo krótkim czasie. Program jest prosty w obsłudze, a w razie jakichkolwiek kłopotów, zawsze można liczyć na wsparcie. Twórcy aplikacji chętnie pomagają i starają się rozwiązać każdy problem.“
Paulina Sporyszkiewicz
Specjalista ds. administracji
rule

Ankiety

Dla pracowników spółdzielni (panel administratora):

 1. Tworzenie ankiet: Pracownicy spółdzielni mogą wygodnie tworzyć różnorodne ankiety za pomocą panelu administratora.
 2. Dodawanie załączników: Istnieje opcja dołączania plików do ankiet, co pozwala na udostępnianie dodatkowych materiałów lub informacji, uzupełniających pytania ankietowe.
 3. Podgląd wyników w czasie rzeczywistym: Pracownicy mogą śledzić wyniki ankiet na żywo, co umożliwia szybką analizę zebranych odpowiedzi i dostarcza bieżących danych dotyczących preferencji czy opinii mieszkańców.

Dla mieszkańców:

 1. Udział w ankietach za pomocą aplikacji mobilnej: Mieszkańcy mają możliwość aktywnego uczestnictwa w ankietach poprzez aplikację mobilną.
 2. Przejrzystość i łatwy dostęp do ankiet: Wszelkie ankiety są klarownie udostępniane w aplikacji, co umożliwia mieszkańcom szybkie i łatwe uczestnictwo w procesie głosowania lub wyrażania opinii.
 3. Wpływ na decyzje dotyczące społeczności: Udostępnienie ankiety mieszkańcom pozwala im bezpośrednio wpływać na decyzje związane z ich wspólnotą, zapewniając środowisko, które uwzględnia ich głos i preferencje.
“Aplikacja MojaSpółdzielnia jest cennym dodatkiem do zestawu narzędzi w naszej Spółdzielni. W szczególności funkcje powiadomień na telefon, ankiet czy głosowań pozwoliły na zwiększenie zaangażowania naszych mieszkańców w życie Spółdzielni. Moduł Dokumenty znacząco usprawnił procesy związane z obsługą dokumentów, zwiększył przejrzystość, kontrolę oraz ułatwił zarządzanie korespondencją.“
Agnieszka Stachyra
Prezes Zarządu Spółdzielni
stacked_bar_chart

Obsługa walnych zgromadzeń

Dla spółdzielni:

 1. Bezprzewodowe piloty do głosowania: Udostępniamy urządzenia (piloty) oparte na sprawdzonej i niezawodnej technologii radiowej, z czterema przyciskami (A, B, C, D) do przeprowadzania głosowań podczas Walnych Zgromadzeń.
 2. Aplikacja desktopowa do zarządzania głosowaniem: Zapewniamy specjalistyczną aplikację desktopową zintegrowaną z pilotami, umożliwiającą tworzenie głosowań za i przeciw oraz pytań wielokrotnego wyboru. Dodatkowo aplikacja umożliwia ustawienie czasu trwania głosowania.
 3. Eksport wyników głosowania: Aplikacja umożliwia eksport wyników głosowania, co pozwala na późniejszą analizę i dokumentację rezultatów.
 4. Bezpieczeństwo i tryby głosowania: System umożliwia zarówno jawne, jak i niejawne głosowanie. Głosowania jawne pozwalają na identyfikację, kto i jak zagłosował, natomiast w przypadku niejawnych, nie jest możliwe ustalenie, kto oddał dany głos, widoczna jest jedynie ogólna liczba oddanych głosów.
 5. Funkcja stopera do odliczania czasu na przemówienia: Aplikacja posiada dodatkową funkcję stopera, który umożliwia odliczanie czasu na przemówienia podczas Walnego Zgromadzenia.

Dla mieszkańców:

 1. Transparentność głosowania: Dzięki systemowi umożliwiającemu wyświetlanie wyników na rzutniku, mieszkańcy mają pełną transparentność procesu głosowania podczas Walnego Zgromadzenia.
 2. Bezpieczeństwo i wybór trybu głosowania: Mieszkańcy mają możliwość wyboru między jawnością a prywatnością swojego głosu, decydując się na jawne lub niejawne głosowanie w zależności od swoich preferencji.
 3. Wsparcie techniczne i kompleksowa obsługa Walnego Zgromadzenia: Udostępniamy nie tylko sprzęt i oprogramowanie, ale także pełną obsługę techniczną podczas Walnego Zgromadzenia, by zapewnić sprawną realizację spotkań.
assignment

Dokumenty

Dla pracowników spółdzielni:

 • Elektroniczny dziennik podawczy:
  • Moduł dokumentów umożliwia kompleksową obsługę dokumentów, od ich przyjęcia aż po wysłanie.
  • Pracownicy mogą przypisywać się do konkretnych dokumentów (dekretacja), tworzyć pisma wychodzące, komentować, podpisywać oraz zatwierdzać dokumenty przez Zarząd Spółdzielni.
  • Istnieje możliwość zapisywania szablonów odpowiedzi na pisma oraz definiowania wzoru "papieru firmowego" dla spółdzielni.
 • Zarządzanie pismami, wyszukiwanie i filtrowanie:
  • Pracownicy mają dostęp do zaawansowanego systemu wyszukiwania i filtrowania dokumentów, co ułatwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji.
  • System powiadamia o zbliżających się terminach wysyłki pisma oraz umożliwia dodawanie załączników, w tym również wgrywanie emaili z programów do poczty elektronicznej.
  • Moduł informuje o pracownikach korzystających z aplikacji i ilości dokumentów, nad którymi pracują poszczególni pracownicy.

Dla mieszkańców:

 • Wysyłanie i odbieranie pism przez aplikację mobilną:
  • Mieszkańcy mają możliwość przesyłania pism wraz z załącznikami poprzez aplikację mobilną.
  • Otrzymują odpowiedzi bezpośrednio na swój telefon komórkowy, co zapewnia wygodne i szybkie komunikowanie się w sprawach związanych ze spółdzielnią.
“Program MojaSpółdzielnia jest bardzo prosty i intuicyjny. Znacząco usprawnia realizację zadań sekretariatu. Bardzo ważne jest to, że opiekunowie programu zapewniają ciągły kontakt ze Spółdzielnią oraz poszczególnymi użytkownikami programu. Wszelkie konieczne zmiany są wprowadzane bardzo szybko“
Ewa Świder
Specjalista ds. Sekretariatu
SM Mistrzejowice