Przetarg
Konkurs ofert - maj 2022
Data zakończenia: 2022-05-25
Infrastruktura
Aktywny
Zamawiający
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"
os. Tysiąclecia 42,
31-610 Kraków,
126495444,
Opis
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice", os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków, ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadań:

1. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, wraz z częściową rozbiórką wew. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na os. Tysiąclecia 34 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.
2. Docieplenie i naprawa ściany północnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego os. Złotego Wieku nr 45 w Krakowie.
3. Wykonanie remontu loggii i zadaszenia loggii w budynkach mieszkalnych na os. Tysiąclecia 64 i 66 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Mistrzejowice".

Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

• Termin składania ofert do dnia 24.05.2022r.
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
• Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 25.05.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:
• Aleksandra Lasek telefon: 506 785 133, 12 640 99 56 - dotyczy os. Złotego Wieku,
• Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57 - dotyczy os. Tysiąclecia,
• Waldemar Jamróz telefon: 506 785 192, 12 640 99 58 – dotyczy instalacji c.w.u. os. Tysiąclecia i Złotego Wieku.

Szczegółowe warunki konkursu określają Warunki Zamówienia, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.
Warunki Zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni: www.smmistrzejowice.pl .

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.
Załączniki
Ta strona używa plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. więcej....
Polityka prywatności