Przetarg
Konkurs ofert - lipiec 2022
Data zakończenia: 2022-08-10
Infrastruktura
Zakończony
Zamawiający
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"
os. Tysiąclecia 42,
31-610 Kraków,
126495444,
Opis
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice", os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków, ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadań:
1. Wykonanie remontu loggii i zadaszenia loggii w budynkach mieszkalnych na os. Tysiąclecia 64 i 66 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Mistrzejowice".
2. Wymiana grzejników na klatkach schodowych w budynkach os. Złotego Wieku 18, 68, 70 w Krakowie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

Termin składania ofert do dnia 09.08.2022r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.

Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 10.08.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:
* Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57,
* Aleksandra Lasek telefon: 506 785 133, 12 640 99 56,
* Waldemar Jamróz telefon: 506 785 192, 12 640 99 58 – dotyczy instalacji sanitarnych.

Szczegółowe warunki konkursu określają Warunki Zamówienia, które zostały zamieszczone w na stronie internetowej Spółdzielni.

Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.
Załączniki
 • att_101/1. Ekspertyza - os. Tysiąclecia 64,65 i 66.pdf____2022072211Jul10.pdf
 • att_101/2. Projekt - os. Tysiąclecia 64,65 i 66.pdf____2022072211Jul22.pdf
 • att_101/2.1. Projekt - załączniki 1-3.pdf____2022072211Jul32.pdf
 • att_101/2.WZ remont loggii T64 T66 konkurs ofert.pdf____2022072211Jul38.pdf
 • att_101/Rys.-1.pdf____2022072211Jul47.pdf
 • att_101/Rys.-2.pdf____2022072211Jul51.pdf
 • att_101/Rys.-3.pdf____2022072211Jul54.pdf
 • att_101/Rys.-4---rew_1-.pdf____2022072211Jul59.pdf
 • att_101/Rys.-5.pdf____2022072211Jul03.pdf
 • att_101/Rys.-6.pdf____2022072211Jul11.pdf
 • att_101/Rys.-7.pdf____2022072211Jul17.pdf
 • att_101/Rys.-8.pdf____2022072211Jul24.pdf
 • att_101/Rys.-9.pdf____2022072211Jul30.pdf
 • att_101/Zał nr 3do WZ projekt umowy remont loggii T64 T66.pdf____2022072211Jul39.pdf
 • att_101/Zał nr 4do WZ przedmiar T64 T66 zuz min.pdf____2022072211Jul56.pdf
 • att_101/zał nr 5do WZ remont loggii T64 T66 informacje uzup.pdf____2022072211Jul04.pdf
 • att_101/KO-wymiana grzejników na klatkach schodwoych bud.pdf____2022072211Jul22.pdf
 • att_101/Za.-nr-3-Umowa-wymiana grzejników na klatkach schodowych ZW 18,68,70 .pdf____2022072211Jul28.pdf
 • att_101/zał 1,2 wymiana grzejników na klatkach schodowych ZW 6,18,68,70 formularz i oświadczenie.pdf____2022072211Jul33.pdf
Ta strona używa plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. więcej....
Polityka prywatności