Przetarg
Konkurs ofert - maj 2023
Data zakończenia: 2023-06-01
Malowanie
Zakończony
Zamawiający
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"
os. Tysiąclecia 42,
31-610 Kraków,
126495444,
Opis
Konkurs ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice" os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków, ogłasza konkurs ofert na realizację n/w zadań:

1. Remont pomieszczeń zsypów w budynkach mieszkalnych os. Tysiąclecia 59, 60, 61, 63 w Krakowie
2. Malowanie klatek schodowych, piwnic, pomieszczeń technicznych oraz suszarni i wózkowni i wymianę drzwi do piwnic w budynku mieszkalnym os. Złotego Wieku 8

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@smmistrzejowice.pl, osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków.

• Termin składania ofert do dnia 30.05.2023r.
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
• Indywidualne negocjacje z oferentami odbędą się telefonicznie w dniu 31.05.2023 r. w godz. 9:00 – 15:00.
Informacje o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni:
• Aleksandra Lasek telefon: 506 785 133, 12 640 99 56 - dotyczy os. Złotego Wieku
• Konrad Kwiatkowski telefon: 506 785 136, 12 640 99 57 - dotyczy os. Tysiąclecia

Szczegółowe warunki konkursu określają Warunki Zamówienia, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.
Warunki Zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni: www.smmistrzejowice.pl .
Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM „M” znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta i unieważnienia konkursu w całości lub na poszczególne zakresy robót bez podania przyczyny.
Załączniki
  • att_101/WZ remont zsypów.pdf____2023051710May49.pdf
  • att_101/malowanie klatek ZW8.pdf____2023051710May52.pdf
Ta strona używa plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. więcej....
Polityka prywatności